måndag 1 september 2008

Filosofiska bitar ur texten som teori

Ibland blir man inte klok. Första skoldagen, som idag till exempel. Jag läste i kompendiet om ordet teori och dess innebörd. Hur man kan tolka teori, olika sorters teorier och när man kan använda vilka i kombination med vad. Det låter redan komplicerat. I ett stycke i texten står det;

"Begreppens relationella karaktär kommer också till uttryck i den inom samhällsvetenskapen så vanliga triadiska begreppsbildningen. Tydligast har detta formulerats inom dialektiken av Friedrich Hegel och sedan inom marxismen, genom begreppen tes, antites och syntes. Tes och antites representerar begrepp som just definieras i motsats till varandra. Syntesen är ett begrepp vars innehållsliga kärna ofta är en integrering av, eller en relation mellan, tes och antites." (B. Danermark mfl. Att förklara samhället)

Det som är mest skrämmande är att jag tror jag börjar förstå vad författarna menar. Vi får se om jag har rätt imorgon och om föreläsaren kanske kan bringa ytterligare klarhet i alla ord som cirkulerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar