lördag 22 oktober 2011

Du eller man

Tänk dig att du är en läsare. Vilken som helst faktiskt. Du läser just nu det här. Och samtidigt som du läser det här finns det många fler som inte läser just det här. Ju mer jag skriver om dig, vilka egenskaper jag tillskriver dig och hur du som läsare är desto större är sannolikheten att jag exkluderar dig. Jag har fått mig itutat att man ska skriva du till läsaren. Men ju fler egenskaper jag själv skriver att det här du:et har, desto mer fel kan jag skjuta. Eller rätt. Det är som att läsa vilken myndighetsbroschyr som helst. För vem vänder jag mig till? Hur ser min målgrupp ut? Vem är detta du – egentligen? Vad vet jag om dig? Det finns därför många åsikter om det ska vara du eller man i tilltalet. ”Du som bilägare” kan det stå på en nerdimpande blad i brevlådan.Du, tänker jag. Nej, här ska det inte vara ett du. Plötsligt blev jag som bilförare exkluderad. Trots att det framför allt är jag som kör bilen. Borde man här inte rikta sig till samtliga i hushållet/sällskapet/kretsen som framför fordonet?

Det är här det reklamliknande du:et blir problematiskt. Istället för att vara ett inkluderande tilltal blir det ett exkluderande tilltal. Det är inte alltid bra att använda du så frekvent som vi idag gör. Det är i alla fall inte utan konsekvenser. Ibland kan det handla om ett exkluderande i fråga om exempelvis kön, etnicitet och ålder.

Det är ändå helt okej att skriva du i en text. Så länge man verkligen vet vem målgruppen är och så länge man inte ger målgruppen normaliserande egenskaper. I sådana fall kan man vara mer öppen och skriva man för att inte exkludera. Man kan givetvis inte inkludera hela världen, men man kan faktiskt tänka på hur och när man använder du.

En annan aspekt är den distansering tilltalet du de facto ger. När jag skriver ett mejl som ska gå ut till en liten känd skara människor – inte använder jag du då. Jag skriver ni. Du används alltså i ett direkt tilltal till människor man inte vill befatta sig riktigt med men ändå vill peka ut alldeles extra (exempelvis vid myndighetsutövning). Ni använder man när man pratar med en grupp som står närmre en själv men där man inte vågar eller vill peka på någon särskild.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar